Technik informatyk

Systemy operacyjne, sieci komputerowe, egzamin zawodowy

Szkoła: Technikum nr 2 w Olsztynie, ZSE-H Olsztyn
Klasa: II technik informatyk
Przedmiot: Systemy operacyjne i sieci komputerowe
System operacyjny: wszystkie
Dział: DOS

Przetwarzanie potokowe

Wynik jednego plecenia staje się wejściem dla innego ploecenia np.

type plik.txt | more

type plik.txt | sort

Wybierz z pliku wiersze nie zawierające słowa Polsce i Francji i zapisz je w pliku nowyplik.txt

find /v "Polsce" plik.txt | find /v "Francji" > nowyplik.txt

 

Przedmiotowy system oceniania - Systemy operacyjne i sieci komputerowe