Technik informatyk

Systemy operacyjne, sieci komputerowe, egzamin zawodowy

Szkoła: Technikum nr 2 w Olsztynie, ZSE-H Olsztyn
Klasa: II technik informatyk
Przedmiot: Systemy operacyjne i sieci komputerowe
System operacyjny: Linux
Dział: Linux

Jak wybrać informacje z logów - przetwarzanie potokowe

Wydobywanie informacji z plików tekstowych wymaga często zastosowania wielu poleceń wykonywanych kolejno na przetwarzanym tekście (przetwarzanie potokowe). Spróbujmy wydobyć z logów ewentualne próby zgadywania haseł uzytkowników czyli próby włamań.

Konfigurowanie Windows XP

Technikum nr 2 w Olsztynie, ZSE-H Olsztyn 
Klasa II technik informatyk 
Systemy operacyjne i sieci komputerowe 
System operacyjny: Windows XP
Dział: Konfiguracja i zarządzanie systemem Windows

Dowiesz się:

  1. Co to jest i jak ustawić częstotliwość odświeżania monitora

UNIX Tutorial Six

Inne użyteczne polecenia Linux'a  

quota

Poleceniem quota można użytkownikom  przydzielić pewną przestrzeń na dysku, której nie powinni przekraczać. Aby sprawdzić dostępną przestrzeń na dysku:  All students are allocated a certain amount of disk space on the file system   for their personal files, usually about 100Mb. If you go over your quota, you are given 7 days to remove excess files.

To check your current quota and how much of it you have used, type

% quota -v

df

The df command reports on the space left on the file system. For example, to   find out how much space is left on the fileserver, type

% df .

du

The du command outputs the number of kilobyes used by each subdirectory. Useful   if you have gone over quota and you want to find out which directory has the   most files. In your home-directory, type

% du

compress

This reduces the size of a file, thus freeing valuable disk space. For example,   type

% ls -l science.txt

and note the size of the file. Then to compress science.txt, type

% compress science.txt

This will compress the file and place it in a file called science.txt.Z

To see the change in size, type ls -l again.

To uncomress the file, use the uncompress command.

% uncompress science.txt.Z

gzip

This also compresses a file, and is more efficient than compress. For example,   to zip science.txt, type

% gzip science.txt

This will zip the file and place it in a file called science.txt.gz

To unzip the file, use the gunzip command.

% gunzip science.txt.gz

file

file classifies the named files according to the type of data they contain,   for example ascii (text), pictures, compressed data, etc.. To report on all   files in your home directory, type

% file *

history

The C shell keeps an ordered list of all the commands that you have entered.   Each command is given a number according to the order it was entered.

% history (show command history list)

If you are using the C shell, you can use the exclamation character (!) to   recall commands easily.

% !! (recall last command)

% !-3 (recall third most recent command)

% !5 (recall 5th command in list)

% !grep (recall last command starting with grep)

You can increase the size of the history buffer by typing

% set history=100

Szkoła: Technikum nr 2 w Olsztynie, ZSE-H Olsztyn
Klasa: II technik informatyk
Przedmiot: Systemy operacyjne i sieci komputerowe
System operacyjny: wszystkie
Dział: Linux

 

Podstawy Linux

Historia

Historia Linuksa rozpoczęła się w 1991 roku, kiedy to fiński programista, Linus Torvalds poinformował o hobbystycznym tworzeniu przez siebie niedużego, wolnego systemu operacyjnego, przeznaczonego dla procesorów z rodzin i386 oraz i486.  

Linus stworzył jednak tylko jądro, pełny system operacyjny potrzebował jeszcze powłoki systemowej, kompilatora, bibliotek itp. W roli większości z tych narzędzi użyto oprogramowania GNU, co jednak w przypadku niektórych komponentów systemu wymagało poważnych zmian, niekiedy finansowanych przez Projekt GNU, niekiedy dokonanych już wcześniej przez Linusa Torvaldsa. 

Dużo pracy wymagało także zintegrowanie systemu do postaci dystrybucji, które umożliwiały zainstalowanie go w stosunkowo prosty sposób. Jednymi z pierwszych były opublikowany 16 lipca 1993 Slackware Linux czy założony miesiąc później Debian, nazywający siebie GNU/Linux.

Zastosowanie:

Linux stosowany jest jako podstawowy system operacyjny serwerów (w tym WWW, FTP, pocztowych, baz danych), zapór sieciowych, routerów, a także w systemach osadzonych oraz w niektórych odtwarzaczach DVD i tunerach DVB.

Ze względu na powstanie i rozwój dystrybucji o łatwej instalacji i dużych zasobach oprogramowania, Linux znajduje również zastosowanie na rynku komputerów biurowych i domowych. Rządy kilku państw europejskich prowadzą wdrożenia Linuksa na komputerach administracji państwowej. Ponadto, ze względu na bezpieczeństwo, stabilność, możliwość audytu i łatwość modyfikacji kodu źródłowego, z Linuksa korzystają agencje wywiadowcze, kontrwywiad i wojsko.

Linux wykorzystywany jest przez niektóre banki i instytucje finansowe. Przykładowo, system notowań Wall Street oparty jest na tym systemie operacyjnym, jak i również Londyńska Giełda.

Linux jest używany w większości superkomputerów z listy TOP500. Znalazł również zastosowanie w przemyśle filmowym – zarówno na serwerach jak i stacjach roboczych. Jest najpopularniejszym systemem na komputerach wykorzystywanym do tworzenia animacji i efektów specjalnych. Z jego możliwości korzystają między innymi studia Dreamworks, Pixar czy Industrial Light & Magic.

Również aparatura medyczna, np. tomografy komputerowe firmy GE, korzysta z systemu operacyjnego Linux. Popularne punkty dostępu sygnału Wi-Fi również opierają się na uproszczonym jądrze Linuksa i procesorach ARM, coraz częściej pojawiają się też telefony komórkowe z tym systemem

Linux [online]. Wikipedia : wolna encyklopedia, 2012-02-06 16:57Z [dostęp: 2012-02-08 00:31Z]. Dostępny w Internecie: http//pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Linux&oldid=29755884

W porównaniu z MS Windows:

 • brak dysków C: itd. - jeden system plików widoczny dla użytkownika
 • darmowy
 • można samodzielne zmieniać kod źródłowy
 • katalog główny /
 • odróżnia wielkie i małe litery - Plik i plik to inne nazwy
 • inne prawa do plików i katalogów
 • inne zasady działania praw
 • konfiguracja systemu i programów jest zapisywana w plikach tekstowych

Więcej informacji znajdziesz: http://pl.wikipedia.org/wiki/Por%C3%B3wnanie_system%C3%B3w_Windows_i_Linux

Praca w Linux

Znak zachęty systemowej:

janek@stacja01: ~$

wynika z niego, iż bieżący użytkownik to janek pracujący na komputerze o nazwie stacja01, katalogiem bieżącym jest katalog domowy ( ~ ) i jest zwykłym użytkownikiem ( $ ). Gdyby zamiasta $ widniał znak # byłby to administrator czyli root.

Ostatnio wydane polecenia można przywołać strzałką w górę. Przechowywane są one w pamięci (wydane w bieżącej sesji) oraz w pliku .bash_history (dane z pamięci są dodawane do pliku przy wylogowaniu). Aby wyczyścić zawartość pliku i pamięci użyj polecenia history -c.

Informacje ogólne o prawach

 • Prawa się nie dziedziczą tak jak w NTFS
 • Nie można ustalić wielu grup właścieli i właścicieli do zbioru (pliku lub folderu)
 • Użytkownik może należeć do wielu grup
 • prawa do tworzonych plików i folderów ustala ustawienie umask

Prawa:

r - odczyt - plik odczyt, wyświetlanie zawartości folderu

w - zapis - plik - zapisać; folder stworzyć, skasować, zmienić nazwę pliku lub folderu  

x - wykonanie - plik - uruchomienie pliku jeśli jest programem; folder - można uczynić go bieżącym

Znaki specjalne:

/ - foder główny

~ - folder domowy

. - folder bieżący

.. - folder nadrzędny

? - zastępuj dowolny znak

* - zastępuje dowolny ciąg znaków

 \ - powoduje, że następny znak traktowany jest jako znak zwykły

 

Szkoła: Technikum nr 2 w Olsztynie, ZSE-H Olsztyn
Klasa: III technik informatyk
Przedmiot: Systemy operacyjne i sieci komputerowe
System operacyjny: wszystkie
Dział: Linux

Podstawowe polecenia (komendy) w Linux:

polecenie --help - wyświetla pomoc do polecenia

ls --help - wyswietla pomoc dla polecenia ls

man polecenie - wyświetla stronę podręcznika dotyczącą polecenia

man ls - wyswietla stronę podręcznika systemowego dotyczącą ploecenia ls